Language Arts

SEMESTER 1 SEMESTER 2
> English Language Arts 6.1 > English Language Arts 6.2
> English Language Arts 7.1 > English Language Arts 7.2
> English Language Arts 8.1 > English Language Arts 8.2

Mathematics

SEMESTER 1 SEMESTER 2
> Math 6.1 > Math 6.2
> Math 7.1 > Math 7.2
> Math 8.1 > Math 8.2
Algebra 1-1 (MS NC) > Algebra 1-1 (MS NC)
> Algebra 1-2 (MS NC)
> Geometry 1-2 (MS NC)
> Algebra 2-1 (MS NC)
> Algebra 2-2 (MS NC)
> Geometry 1-1 (MS NC)
> Geometry 1-2 (MS NC)

Science

SEMESTER 1 SEMESTER 2
> Science 6.1 (Life Science) > Science 6.2 (Life Science)
> Science 7.1 (Earth and Space) > Science 7.2(Earth and Space)
> Science 8.1 (Physical Science) > Science 8.2 (Physical Science)

Social Studies

SEMESTER 1 SEMESTER 2
> Social Studies 6.1 > Social Studies 6.2
> History of the Pacific Region 7 > World History 7
>  US History 8.1 >  US History 8.2
> WA State History

Art / Electives

ROTATION – GRADE 6 ROTATION – GRADE 7
> EXPO 6 – Photography > EXPO 7 – Music
> EXPO 6 – Fine Arts > EXPO 7 – Health/Fitness
ROTATION – GRADE 8
> EXPO 8 – Career Exploration
> EXPO 8 – Health/Fitness

World Languages

SEMESTER 1 SEMESTER 2
> Chinese 1-1 > Chinese 1-1
> Chinese 1-2 > Chinese 1-2
> French 1-1 > French 1-1
> French 1-2 > French 1-2
> German 1-1 > German 1-1
> Spanish 1-1 > Spanish 1-1
> Spanish 1-2 > Spanish 1-2